WA-MO 市内小学校夏休み絵画作品
実施日:2019年11月22日

WA-MO 市内小学校夏休み絵画作品を募集し、入賞作品を当所会員大会にて表彰